Centre for Translational Atomaterials

Director

No matching researcher found.
Name Position Contact Location

Students

NAME

POSITION

CONTACT

LOCATION

Wei Chen

PhD

 

 

Weibai Li

PhD

 

 

Yafeng Chen

Visiting

 

 

Baoshou Liu

Visiting

 

 

Jie Hu

Visiting

 

 

Errol Phuah

PhD

 

 

Will Hart

PhD

 

 

Felipe Gabribello

PhD

 

 

Mayada Sabri

PhD

 

 

Hannah King

PhD

 

 

Miss Kit Ying Chan

PhD

 

 

Miss Pui Yan Hung

PhD

 

 

Tianyi Wang

PhD

tianyiwang@swin.edu.au

 

Guowang Xu 

PhD

guowangxu@swin.edu.au

 

Lakshitha Ishara

PhD

ljasinarachchige@swin.edu.au

 

Chuangwei Liu

PhD

chuangwei.liu@monash.edu

 

Yuanyuan Zhang

Joint PhD

yuanyuanzhang@swin.edu.au

 

Haikun Liu

Joint PhD

haikunliu@swin.edu.au

 

Zhongyuan Guo 

PhD

zhongyuanguo@swin.edu.au

 

Fred Backler

PhD

fbackler@swin.edu.au

 

Madeline Van Dongen

PhD

mvandongen@swin.edu.au

 

Md Lutful Kabir

Joint PhD

mdlutfulkabir@swin.edu.au

 

Mayada Sabri

Joint PhD

msabri@swin.edu.au

 

Lakshitha Jasin Arachchige

Joint PhD

ljasinarachchige@swin.edu.au

 

Guiyuan Cao

PhD

 

 

Scott Fraser

PhD

 

 

Jihong Han

PhD

 

 

Qingmei Hu

Joint PhD

 

 

Xueyan Li

Joint PhD

 

 

Yao Liang

PhD

 

 

Shirong Lin

Joint PhD

 

 

David Mesa

PhD

 

 

Haoran Mu

PhD

 

 

Xianbo Nian

PhD

 

 

Nouman Tariq

PhD

 

 

Emily Vu

PhD

 

 

Shao Ing  Wong

Joint PhD

 

 

Tieshan Yang

PhD

 

 

Tao Yao

PhD

 

 

Huihui Zhang

PhD

 

 

Yachu Zhang

PhD

 

 

Brittany Kerr

Honours

 

 

Julia Davey

Honours

 

 

Caitlin Ingham

Honours

 

 

Alex Hill

Honours

 

 

Abigail Goff

Honours